పాలు, పెరుగు, మజ్జిగలను లక్ష్మీ స్వరూపంగా భావిస్తాము కదా మరి తోడుకు మజ్జిగ అడగ వచ్చునా ?

0
5574

13_cut_curd_2_P6140890కొందరు తోడుకోసం మజ్జిగ అడిగితే చాలా తప్పుగా తీసుకుంటారు. మేమివ్వమండీ అలా అడక్కూడదండీ అని కొందరు స్పష్టంగా చెబితే కొందరు ఏదో ఒక వంక చెబుతారు. ముఖ్యంగా రాత్రుళ్ళు అసలు ఇవ్వకూడదంటారు. ఇదేమన్నా శాస్త్రీయమా అలా ఇస్తే ఏమన్నా దోషమా

పాలు, పెరుగు, మజ్జిగలను లక్ష్మీ స్వరూపంగా భావిస్తాము మనం. అందుకని మన లక్ష్మిని ఇచ్చేస్తున్నట్లు భావిస్తారు కొందరు. లక్ష్మీ స్వరూపంగా భావిస్తాముగనుక రాత్రిళ్ళు ఇవ్వటానికి ఇష్టపడరు. కానీ ఉపయోగపడే వస్తువులు ఎవరికి ఏమిచ్చినా, ఏ సమయంలో ఇచ్చినా దానివల్ల మనకి అనర్ధం జరగదు. సువర్ణదానం, గోదానం చేయటంలేదా అవి లక్ష్మీ స్వరూపాలు కాదా వాటిని దానం ఇవ్వటంవల్ల మనకి మంచి జరుగుతుందనే ఉద్దేశ్యంతోనే ఇస్తాంకదా. అలాగే ఇదీను.

పూర్వం చాలామంది ఇళ్ళల్లో పాడి వుండేది. పాడిలేనివారు, వున్నవారింట్లో మజ్జిగ చిలికినప్పుడు చెంబులతో మజ్జిగ తెచ్చుకునేవారు. అది దోషంగా ఎవరూ భావించలేదు.

ఇంకా ఆలోచిస్తే ఇచ్చేవాళ్ళకన్నా తీసుకునేవాళ్ళు రెండు విధాల ఆలోచించాలి. మొదటిది ఆధ్యాత్మికంగా..వాళ్ళు సరైన ప్రదేశంలో పెట్టారో లేదో, ఎంగిళ్ళూ, అంట్లూ తగిలితే ఆ మజ్జిగతో తోడువేసివ పెరుగుని భగవంతునికి నివేదన చేయలేము. అలాగే కొన్ని గేదెల పాలలో బాక్టీరియా వుండవచ్చు. అలాగే కొన్ని ఋతువులలో కొన్నిసార్లు పాలు సరిగా వుండవు. దానితో తోడుపెట్టిన పెరుగు జిగటగా వుండవచ్చు. అలాంటి పెరుగు తెచ్చి మనం పాలు తోడుపెట్టటంవల్ల మనమూ కొన్ని రోజులపాటు ఆ బాక్టీరియాని తింటాము. కొందరి ఇళ్ళల్లో పరిశుభ్రత గురించి కూడా ఆలోచించాలి.

మనకి ఏ శాస్త్రంలోను చెప్పని ఈ విషయం ఒక నమ్మకమేగానీ వేరే ఏమీ కాదు. ఇచ్చేవాళ్ళకు ఏ విధమైన దోషమూ వుండదు కానీ తీసుకునేవాళ్ళే కొంచెం ఆలోచించి తీసుకోవాలి.

(జీ తెలుగు ప్రసారం చేసిన గోపురం ఆధారంగా)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY