కామం,క్రోధం అంటే ఏమిటి ? వీటి వలన మనం ఏమి కోల్పోతాము ?

0
2637

మనసు స్వచ్ఛమైనది. నిర్మలమైనది. తెల్లకాగితం లాంటిది. ఏ మచ్చలూ మరకలు లేనిది. మనకళ్లముందు ఎన్నో దృశ్యాలు, ఎన్నెన్నో వస్తువులు, సుందరమైనవి, ఆకర్షణీయమైనవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వాటిని గురించి మనసు మొదట ఆలోచిస్తుంది. ఆ తరవాత అటువైపు మొగ్గుతుంది. ఆకర్షితమవుతుంది. ఆసక్తి పెంచుకుంటుంది. వాటి లో తనకు నచ్చినవాటిని కావాలని కోరుకుంటుంది. అనుభవించాలని ఆకాంక్షిస్తుంది. ఈ ఆకాంక్షనే లేదా కోరికనే కామం అంటారు. కోరికను తీర్చుకోవడానికి మనం చేసే పనిలో అడ్డుతగిలిన వారిమీద క్రోధం కలుగుతుంది. ఈ విధంగా కామం వెన్నంటే క్రోధం కూడా మనలో ప్రవేశిస్తుంది. కామ క్రోధాల అనుబంధం విడదీయరానిదని పెద్దలందుకే అంటారు. క్రోధంవల్ల ముఖం ఎర్రగా జేవురిస్తుంది. కళ్లు చింతనిప్పులవుతాయి. ముఖం వికృతంగా తయారవుతుంది. దాంతో మనలోంచి వివేకం పలాయనం చిత్తగిస్తుంది. అవివేకం కారణంగా ఏం చేస్తున్నామో మనకే తెలియని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. మన శరీరాన్ని మనమే మరిచిపోతాం. బుద్ధి నశించి చేయకూడని ఏ చెడ్డపనినో చేసేస్తాం. నాశనమవుతాం. కాబట్టి మానవులకు ఇంద్రియ నిగ్రహం ఎంతో అవసరం.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY