మన శరీరం లోని పది వాయువుల ఉంటాయి మీకు తెలుసా ?

0
264

human-body

మన శరీరం పని చేయుటకు దానిలో తిరుగుతున్న వాయువే కారణం. మన శాస్త్రముల ప్రకారం మన శరీరం లో పది వాయువులు ఉంటాయి. వాని పేర్లు, అవి చేసే పనులు చదవండి .

ప్రాణము : మన ఉచ్ఛ్వాసనిశ్వాసములతో మనం ఉన్నాము అని తెలియచేస్తుంది
అపానము : తిన్న ఆహారములను విసర్జించుటకు (బయటకు నెట్టుటకు) ఉపయోగపడుతుంది
వ్యానము : శరీరం వంగుటకు కారణం
ఉదానము : శరీరం లో కామ ప్రచోదనం చేస్తుంది (శరీర భాగాలు అదురుటకు కూడా కారణం)
సమానము : జీర్ణం ఐన ఆహారం రక్తం, పిత్తం, శ్లేష్మంగా మార్చి, శరీరం అంతా సమానం గా ప్రసరింపచేస్తుoది
నాగము : జీర్ణాశయం లో అధిక వాయువు ఉండకుండా సహాయం చేస్తుంది (త్రేనుపు )
కూర్మము : కన్నులు తెరుచుటకు ఉపయోగించునది
కృకరము : ఆహారం మింగుటకు సహాయపడుతుంది (తుమ్ము)
దేవదత్తము : ఇంద్రియములు పనిచేయుటకు సహకరిస్తుంది (ఆవులింత)
ధనుంజయము : శరీరం లో ప్రాణం పోయినా దహనం అయ్యేవరకు ఉంటుంది. (హృదయ స్పందనకు కారణం)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY