మన శరీరం పని చేయుటకు దానిలో తిరుగుతున్న వాయువే కారణం. మన శాస్త్రముల ప్రకారం మన శరీరం లో పది వాయువులు ఉంటాయి. వాని పేర్లు, అవి చేసే పనులు చదవండి . ప్రాణము : మన ఉచ్ఛ్వాసనిశ్వాసములతో మనం ఉన్నాము అని తెలియచేస్తుంది అపానము : తిన్న...

మనకు ప్రదానం గా 18 పురాణములు ఉన్నాయి. ఆ పురాణములు లో గల శ్లోకముల సంఖ్య పురాణాల పేర్లు చెప్పే శ్లోకం సత్రయాగం జరుగుచున్నప్పుడు అష్టాదశపురాణాలను తెలుపుతూ సూతుడు ఋషులకు చెప్పిన శ్లోకం. భాగవత పురాణము ప్రధమ స్కందము లో చెప్పబడింది. మద్వయం భద్వయం చైవ బ్రత్రయం వచతుష్టయం అనాపద్లింగకూస్కాని పురాణాని పృథక్...

తర్పణము రెండు విధములుగా చేయ వచ్చును అవి సకామ లేక నిష్కామములు. . సకామ తర్పణములో కొన్ని ప్రత్యేక ద్రవ్యముల ద్వారా తర్పణము చేస్తారు. నిష్కామ తర్పణము జలముతో చేయబడుతుంది. తర్పణము చేయడము వలన దేవతలు శీఘ్రముగా సంతుష్టులౌతారు. లేదా వారిని సంతృప్తి పరచే విధిని తర్పణము అని...

ముందుగా ఒక చిన్న మాట . మతము అనగా ఒక వ్యక్తి మతి నుండి పుట్టినది మూల పురుషుడు గా ఒక్కడే ప్రవక్త గా పిలవ బడతాడు . సనాతన ధర్మం అనగా కేవలం ఒక వ్యక్తి ద్వారా నిర్మితమైనది కాదు . హిందూధర్మం అనేది సనాతన ధర్మం...

పూజ అనగా ఏమిటి ? భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి చేసే పద్దతులలో భక్తుడకు ఉన్న మార్గాలు లో `పూజా లేదా `అర్చన అనేది ఒక మార్గం. మన ప్రార్ధన మన్నించి మనం పిలవగానే మన ఇంటికి వచ్చే భగవంతుడికి మనం చేసే సేవనే `పూజ అని . అంటాము ఈ...

భగవంతుని పూజింపడానికి అనేక విధాలైన మార్గాలున్నాయి. భగవంతుని పొందడానికి భాగవతంలో నవవిధభక్తులు గా అంటే 9 మార్గాలు గా చెప్పడం జరిగింది . 1. శ్రవణం:- భగవంతుని గూర్చిన గాధలు, భజనలు, కీర్తనలు వంటివి వినడం 2.కీర్తనం:- భగవంతుని గుణగణములను కోసం ఆయనను కీర్తించుటము 3....

  సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుని యొక్క రథ సారధి మరియు సలహాదారుడు. అతనికి వ్యాస మహర్షి ఇచ్చిన వరం వలన దూరంగా జరిగే సంఘటనలను దగ్గరగా చూడగల శక్తి (ఒక విధంగా 'దివ్య దృష్టి' లేదా 'దూర దృష్టి') ఉంది. అతడు కురుక్షేత్రం లో జరుగుతున్న సంగ్రామమును, కృష్ణార్జునుల మధ్య "భగవద్గీత"...

పూజలో కొట్టిన కొబ్బరికాయ క్రుళ్ళితే దోషము గా పరిగణించ అవసరంలేదు అపచారం ఎంతమాత్రం కాదు. కొన్ని దేవాలయాల్లో కొట్టే కొబ్బరికాయ క్రుళ్ళితే వెంటనే ఆ కాయను నీళ్ళతో శుభ్రంచేసి మళ్ళీ మంత్రోచ్చారణ చేసి స్వామిని అలంకరిస్తారు . అంటే ఆ దోషం క్రుళ్ళిన కొబ్బరికాయదే తప్ప ఇచ్చిన...

మనిషి జీవిత యాత్ర వివాహంతోనే నూతన అధ్యాయం గా ఆరంభమవుతుంది కుటుంబాలు యొక్క తరతరాల శక్తినీ, సార్వభౌమాధికారాన్నీ, గౌరవాన్నీ యధాతధంగా నిలుపుతామనే ప్రమాణమే వివాహం ద్వారా చేస్తున్నాము . పురాణాలలో చెప్పబడిన సారంశం ఇది వివాహము యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం : భార్య భర్తలు ఇరువురూ పరస్పర ప్రేమమయ జీవితం...

సనాతన ధర్మం ప్రకారం గా దైవ సంబందిత కార్యాలలో ఖచ్చితం గా భార్య , భర్తకు ఎడమ పక్కనే ఉండాలన్న నియమాన్ని శాస్త్రం చెప్పడం లేదు. పూజాదికాలు నిర్వహించే సమయం , దానాలు,ధర్మాలు చేసే సమయం లో భార్య, భర్త ఎడమవైపున ఉండాలి. కన్యాదాన సమయం లో...

STAY CONNECTED

0FansLike
93FollowersFollow

Popular Posts

ఈ మంత్రం చదవడం వలన మనస్సు తేలిక పడి సమస్యను అర్దం చేసుకోగలిగి . స్పష్టం గా అప్పులు తీరేందుకు మార్గం తప్పక కనపడుతుంది .   ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం దేవతా కార్య సిద్ధ్యర్థం...