రూపం నామమునకు ఆధీనం. నామం లేక రూపం యొక్క జ్ఞానం కలుగదు. రూపంగల పదార్ధం చేతిలో వున్నను నామం తెలుసుకొనని యెడల ఆ పదార్ధం గుర్తెరుంగం. నామమును ధ్యానిస్తే రూపం స్వయముగా హృదయంలో వ్యక్తమగును. మనస్సునకు ఆనందం కలుగును. సగుణ, నిర్గుణ బ్రహ్మములకు నామమే సాక్షి. ఈ...

ఈ మంత్రం చదవడం వలన మనస్సు తేలిక పడి సమస్యను అర్దం చేసుకోగలిగి . స్పష్టం గా అప్పులు తీరేందుకు మార్గం తప్పక కనపడుతుంది .   ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం దేవతా కార్య సిద్ధ్యర్థం సభా స్తంభ సముద్భవమ్ | శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే ||...

  1)kausalyaa suprajaa raama poorvaa saMdhyaa pravartatE utthishTha nara Saardoola kartavyaM daivamaahnikaM utthishThOtthishTha gOviMda utthishTha garuDa dhvaja utthishTa kamalaa kaaMtaa trailOkyaM maMgaLaM kuru 2)maata ssamasta jagataaM madhukaiTabhaarE@h vakshO vihAriNi manOhara divya moortE Sree svaamini Srita jana priya...

1)Kamala kucha choochuka kumkumatho Niyatharuni thaathula neela thano Kamalayatha lochana loka pathe Vijayee bhava venkata shaila pathe 2)Sa chaturmukha shanmukha panchamukha Pramukhakhila daivatha mouli mane Saranagatha vathsala sara nidhe Paripalaya maam vrusha shaila pathe 3)Athivelathaya thava durvishahai Anuvela kruthai , aparadha sathai Bharitham thwaritham...

  దుర్గతులను నివారించే మహాశక్తి స్వరూపముగా అమ్మవారు నవరాత్రులలో అష్టమి తిథిలో దుర్గాదేవిగా దర్శనమిస్తుంది. ఈ అవతారములో అమ్మ దుర్గముడనే రాక్షసుడిని సంహరించినట్లు పురాణములు చెబుతున్నాయి. పంచప్రకృతి స్వరూపములలో ప్రధమమైనది దుర్గారూపము. భవబంధాలలో చిక్కుకున్న మానవుడిని ఈ మాత అనుగ్రహించి మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. కోటి సూర్య ప్రభలతో వెలుగొందే అమ్మను...

  శరన్నవరాత్రులలో మూలా నక్షత్రానికి ప్రత్యేక విశిష్టత ఉన్నది. చదువుల తల్లి సరస్వతీదేవి రూపములో దుర్గాదేవి దర్శనమిచ్చే పవిత్రమైన రోజు. బ్రహ్మ చైతన్య స్వరూపిణిగా సరస్వతీ దేవిని పురాణములు వర్ణిస్తున్నాయి. శ్వేత పద్మాన్ని ఆసనముగా అధీష్ఠించి వీణ, దండ, కమండలము, అక్షమాల ధరించి అభయ ముద్రతో భక్తుల అఙ్ఞాన...

అసతోమా సద్గమయా తమసోమా జ్యోతిర్గమయా మృత్యోర్మా అమృతంగమయా ఆవిరావిర్మయేతి రుద్రయిత్తే దక్షిణమ్ ముఖం తేనమామ్ పాహినిత్యం ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః అర్థము: అసత్(భ్రాంతి) నుండి సత్ (సత్యము) కు చీకటి (అజ్ఞానము) నుండి వెలుగు(జ్ఞానము) నకు మృత్యువు నుండి అమృతత్వము వైపునకు మనము పోవుదము గాక. అందుకొరకై దక్షిణముఖుడైన రుద్రున్ని మేము నిత్యమూ అనగా ప్రతిరోజూ ప్రార్థిస్తాము. ఓం శాంతి...

త్రిపురాత్రయములో 2వ శక్తి లలితా అమ్మవారు. దేవీ ఉపాసకులకు అమ్మ ముఖ్య దేవత. త్రిగుణాతీతమైన కామేశ్వర స్వరూపము. పంచదశాక్షరీ మహామంత్ర అధిష్టాన దేవతగా లలితాత్రిపురసుందరీ దేవిని ఆరాధిస్తారు. సకల లోకాతీతమైన కోమలత్వము కలిగిన మాతృమూర్తి అమ్మ. చెరుకుగడ, విల్లు, పాశాంకుశాలను ధరించిన రూపములో, కుడివైపున లక్ష్మీదేవి, ఎడమవైపున సరస్వతీదేవి...

బ్రహ్మ పురాణం ప్రకారము 31 మంది అప్సరసలు పేర్లు ఇచ్చి ఉన్నారు రంభ ఊర్వశి తిలోత్తమ మేనక ఘృతాచి సహజన్య నిమ్లోచ వామన మండోదరి సుభగ విశ్వాచి విపులానన భద్రాంగి చిత్రసేన ప్రమ్లోచ మనోహర మనోమోహిని రామ చిత్రమధ్య శుభానన సుకేశి నీతకుంతల మన్మధోద్దీపిని అలంబుష మిత్రకేసి ముంజికస్థల...

కొందరు తోడుకోసం మజ్జిగ అడిగితే చాలా తప్పుగా తీసుకుంటారు. మేమివ్వమండీ అలా అడక్కూడదండీ అని కొందరు స్పష్టంగా చెబితే కొందరు ఏదో ఒక వంక చెబుతారు. ముఖ్యంగా రాత్రుళ్ళు అసలు ఇవ్వకూడదంటారు. ఇదేమన్నా శాస్త్రీయమా అలా ఇస్తే ఏమన్నా దోషమా పాలు, పెరుగు, మజ్జిగలను లక్ష్మీ స్వరూపంగా భావిస్తాము...

STAY CONNECTED

0FansLike
93FollowersFollow

Popular Posts

ఈ మంత్రం చదవడం వలన మనస్సు తేలిక పడి సమస్యను అర్దం చేసుకోగలిగి . స్పష్టం గా అప్పులు తీరేందుకు మార్గం తప్పక కనపడుతుంది .   ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం దేవతా కార్య సిద్ధ్యర్థం...