"ఓం" అనే ఏకాక్షర మంత్రం... చాలా శక్తివంతమైంది. దీనినే ప్రణవమని అంటారు. అకార, ఉకార, మకార శబ్దములతో ఏర్పడింది ఓంకారం. త్రిమూర్తి స్వరూపముగా ఓం, ఓమ్, లేదా ఓంకారము చెప్పబడుతోంది వేదాలకు పునాది అనాది ప్రణవనాదం. లోకాలన్నీ ప్రణవం నుంచే ప్రభవించాయి అని అంటారు. పరమేశ్వరుడు ప్రణవ మంత్రాసీనుడై...

STAY CONNECTED

0FansLike
93FollowersFollow

Popular Posts

ఈ మంత్రం చదవడం వలన మనస్సు తేలిక పడి సమస్యను అర్దం చేసుకోగలిగి . స్పష్టం గా అప్పులు తీరేందుకు మార్గం తప్పక కనపడుతుంది .   ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం దేవతా కార్య సిద్ధ్యర్థం...