* సూర్యదోష నివారణకు ఎర్రచందనంతో చేసిన గణపతిని పూజించాలి. * చంద్ర దోష నివారణకు వెండి లేక పాలరాయితో చేసిన వినాయకుడిని పూజించాలి. * కుజదోష నివారణకు రాగితో చేసిన వినాయకుడిని పూజిస్తే ఫలితం ఉంటుంది. * బుధ దోష నివారణకు మరకత గణపతిని అర్చించాలి. * గురు దోష నివారణకు పసుపు,...

వాల్మికి రామాయణం బాలకాండంలో రాసిన ఈ శ్లోకం మనకు చాలా సుపరిచితమైనది. కౌసల్యా సుప్రజా రామా పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే | ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల! కర్తవ్యం దైవమాహ్నికం || ఈ శ్లోకం యొక్క సందర్భం రామాయణ పారాయణ లో వస్తుంది . విశ్వామిత్రుడు యాగ సంరక్షణ నెపంతో బాలుడైన, నూనూగు మీసాలు...

జ్యోతిష్యశాస్త్ర రిత్యా, రాహుగ్రహ సమస్యల దృష్ట్యా క్యాన్సర్ వ్యాధి వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంది . కాబట్టి రాహుగ్రహ జపం లేదా రాహుగాయత్రి స్తోత్రం జపించిన వారికి క్యాన్సర్ వ్యాధి తీవ్రత తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అని పండితుల మాట రాహుగ్రహ జపం అర్థకాయం మహావీరం, చంద్రాదిత్య విమర్ధనం, సింహికా గర్భ సంభూతం, తం...

తర్పణము రెండు విధములుగా చేయ వచ్చును అవి సకామ లేక నిష్కామములు. . సకామ తర్పణములో కొన్ని ప్రత్యేక ద్రవ్యముల ద్వారా తర్పణము చేస్తారు. నిష్కామ తర్పణము జలముతో చేయబడుతుంది. తర్పణము చేయడము వలన దేవతలు శీఘ్రముగా సంతుష్టులౌతారు. లేదా వారిని సంతృప్తి పరచే విధిని తర్పణము అని...

జ్యోతిష్యపరంగా బుధుడు ఈ విభాగానికి (సరైన ఆలోచనలు) పెంచుటకు ఉపయుక్తం గా ఉంటాడు . కాబట్టి బుధగ్రహ సంబందమైన స్తోత్రం చేయడం వల్ల మేధస్సు పెరుగుతుంది. ||బుధ పంచవింశతినామ స్తోత్రమ్|| శ్రీగణేశాయ నమః| అస్య శ్రీబుధపఞ్చవింశతినామస్తోత్రస్య ప్రజాపతిరృషిః, త్రిష్టుప్ ఛన్దః, బుధో దేవతా, బుధప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః|| బుధో బుద్ధిమతాం శ్రేష్ఠో...

దుర్గా సప్తశ్లోకి ఓం ఙ్ఞానికా మపి చేతాంసి దేవీ భగవతీ హి సా బలదాకృష్య మోహాయ మహామాయా ప్రయచ్ఛతి ఓం దుర్గే స్మృతా హరసిభీతి మశేషజంతోః స్వస్థైః స్మృతా మతి మతీవ శుభాం దదాసి దారిద్ర్యదుఃఖ భయహారిణి కా త్వదన్యా సర్వోపకార కరణాయ సదార్ర్ధ చిత్తా ఓం సర్వమంగళ మాంగల్యే శివే సర్వార్ధ సాద్కకే శరణ్యే త్ర్యంబికే దేవి...

హనుమంతుని ద్వాదశనామాలు : హనుమా, అంజనాసుతః, వాయుపుత్రో, మహాబలః రామేష్టః, ఫల్గుణ సఖః, పింగాక్షో మిత విక్రమః ఉధధిక్రమణశ్చ్చైవ, సీతాశోక వినాశకః లక్ష్మణ ప్రాణదాతా చ దశగ్రీవస్య దర్పహా ద్వాదశైతాని నామాని కపీంద్రస్య మహాత్మనః స్వాపకాలే పఠేన్నిత్యం యాత్రాకాలే విశేషతః, తస్య మృత్యు భయం నాస్తి సర్వత్రా విజయీ భవేత్ హనుమంతుని ఈ 12 నామాలు,...

  శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం ! కమలా కుచ చూచుక కుంకుమతో నియతారుణితాతుల నీలతనో | కమలాయతలోచన లోకపతే విజయీ భవ వేంకటశైలపతే || ౧ || సచతుర్ముఖషణ్ముఖపంచముఖ ప్రముఖాఖిలదైవతమౌళిమణే | శరణాగతవత్సల సారనిధే పరిపాలయ మాం వృషశైలపతే || ౨ || అతివేలతయా తవ దుర్విషహైరనువేలకృతైరపరాధశతైః | భరితం త్వరితం వృషశైలపతే పరయా కృపయా పరిపాహి...

  సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుని యొక్క రథ సారధి మరియు సలహాదారుడు. అతనికి వ్యాస మహర్షి ఇచ్చిన వరం వలన దూరంగా జరిగే సంఘటనలను దగ్గరగా చూడగల శక్తి (ఒక విధంగా 'దివ్య దృష్టి' లేదా 'దూర దృష్టి') ఉంది. అతడు కురుక్షేత్రం లో జరుగుతున్న సంగ్రామమును, కృష్ణార్జునుల మధ్య "భగవద్గీత"...

శివ ప్రదక్షిణ విధి...........శ్లో:-ధ్వజాత్ పృష్టం - పృష్టాత్ పృష్టమ్, పృష్టాత్ పృష్టం - పృష్టాత్ ధ్వజమ్.భావము:- శివాలయములో ధ్వజ స్తంభము నుండి ఆలయము వెనుక శివుని పృష్ట భాగము వరకు వెళ్ళి, అక్కడి నుండి వెను తిరిగి నడచు కొనుచు మరల ఆ పృష్ట భాగము వరకు వెళ్ళి, అక్కడి...

STAY CONNECTED

0FansLike
93FollowersFollow

Popular Posts

ఈ మంత్రం చదవడం వలన మనస్సు తేలిక పడి సమస్యను అర్దం చేసుకోగలిగి . స్పష్టం గా అప్పులు తీరేందుకు మార్గం తప్పక కనపడుతుంది .   ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం దేవతా కార్య సిద్ధ్యర్థం...